Mingel

Stanna kvar och prata med kollegor över ett glas bubbel med tilltugg som
Serveras i vår utställningshall Mötesplatsen. Passa på att besöka öppna montrar, posterutställning och våra verktygstorg. Vi välkomnar alla deltagare på konferensen!

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.