Mingel och möten

Stanna kvar och prata med kollegor över ett glas bubbel med tilltugg som serveras i Mötesplatsen. Passa på att besöka öppna montrar och posterutställning. Vi välkomnar alla deltagare på konferensen!

18.00-18.05 Tillsammans för en säkrare vård

Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL, Charlotta George, sakkunnig patientsäkerhet, Socialstyrelsen, Charlotta Nelson, verksamhetschef Patientsäkerhetscentrum

18.10-18.15 Patientsäkerhet i ett internationellt perspektiv

Ane Auraaen, analytiker OECD, Simon Feldbæk Peitersen, rådgivare patientsäkerhet WHO

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.