Fika, postrar och monterutställning

Kaffe/te med dopp serveras i Mötesplatsen. Frukt och dryck finns under hela dagen. Nyhetsstudion sänder direkt från Mötesplatsen.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.