Program Patientsäkerhets­konferensen


Visar programpunkter filtrerat på:
Medverkande
  • Simon Feldbæk Peitersen (WHO)

Simon Feldbæk Peitersen

Simon Feldbæk Peitersen från WHO talar om de globala aspekterna av patientsäkerhet.

Till presentation

onsdag 19 september

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.