Program Patientsäkerhets­konferensen


Visar programpunkter filtrerat på:
Medverkande
  • Gerard Brennan (Intermountain Healthcare)

Gerard Brennan

Gerard Brennan är fysioterapeut, forskare och senior rådgivare på en primärvårdsklinik vid Intermountain Healthcare.

Till presentation

onsdag 19 september

torsdag 20 september

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.