Nyhetsstudion SAMTAL

Samtal kring om möten och bemötande, kränkningar och ohövlighet. Samtalen, inspelade under Patientsäkerhetskonferensen 2018, kan ni lyssna på här som radiopod.

Bättre möten i vården

Vad menar vi med goda möten? Varför det viktigt? Vad krävs för att skapa goda möten i vården? Kan man lära sig detta? Har man tid att skapa goda möten i en vård som präglas av stress och tidspress? Marion Lindh samtalar med Margareta Kristensson, professor socialmedicin och folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet och Margareta Danelius, chefläkare och vice vd på Capio Go.

Säker vård utan kränkningar

Vad menar vi med kränkande beteende? Vilken rätt har patienten till sin egen uppfattning? Hur kan man undvika en auktoritetskonflikt? Kan man träna sig i att agera mer etiskt och upptäcka kränkningar i tid? Marion Lindh i ett samtal med Barbro Wijma, forskare och professor emerita vid Linköpingsuniversitet och Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare i psykiatrin Stockholm.

Är vi alltid hyfsade mot varandra?

För att arbeta för vård av hög kvalitet och säkerhet behöver medarbetare hjälpa och stödja varandra. Så är inte alltid fallet. Vad talar vi om? Och vad kan ohövlighet leda till? Hur kan jag som medarbetare ta ett personligt ansvar och vad behöver ledare känna till och kunna? Marion Lindh samtalar med tre erfarna chefer; Elena Ejnarsson Västmanlands sjukhus, Gunilla Solander Capio St Görans sjukhus och Eva Striem Södersjukhuset.