Lämna förslag till posterutställning

Posterutställningens syfte är att ge inspiration och information om hur man arbetat med patientsäkerhetsfrågor och vilka resultat man uppnått för att minska vårdskador. Utställningen är en viktig del av konferensen där vi har avsatt tid för visning och dialog. Den är högt uppskattad av våra besökare för att man enkelt kan hitta idéer, lösningar och skapa kontakter.

Vem kan lämna in?

Vi välkomnar alla förslag som har en tydlig koppling till patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. Det kan vara verksamhetspraktiska arbeten, forskningsrapporter, studier eller projekt av olika slag. Arbetet kan vara avslutat eller pågående.

Ditt förslag kan komma från sjukvård inom alla specialiteter och kommunal vård, hemsjukvård och mobila team. Du arbetar inom kommun, landsting/region eller hos privat/idéburen vårdgivare.

Vi önskar även få förslag från akademin och forskningsprojekt inom området – vilka resultat kan vara intressant att dela med er av? Finns ny data och resultat som är intressant?

Vi tar även emot förslag från företag och organisationer, men postern får inte vara en marknadsföringspostrar för en tjänst eller produkt. Kan man man tydligt visa att arbetet utvecklats och/eller genomförts i samarbete med hälso- och sjukvården kan postern accepteras.

Praktisk information

Vi ser gärna att ni är med på konferensen för att på plats kunna berätta om postern under konferensen på den avsatta tiden (i samband med pauser). Du anmäler dig själv som deltagare på konferensen och betalar full konferensavgift. Se mer kring anmälan här

Ni ansvarar själva för att designa och trycka upp er poster, posterstorlek max 80 bred x 100 hög cm. Ni kan även bidra med en rollup istället för poster (maxbredd på rollup är 100 cm) . Vi ser gärna att postern är på svenska men detta är inget krav. Varje posterutställare får en vit skärmvägg med lampa att sätta upp sin poster på (eller ställa den mot om ni har en roll-upp) och ni får även ett broschyrställ som sitter på själva väggen, där kan ni sätta era handouts.

Lämna in förslag till posterutställningen

Lämna in ditt förslag

Posterförslag kan lämnas in till 12 augusti där besked om antagen poster ges senast 17 augusti.

Frågor

Kring ditt inlämnade förslag, kontakta Konstella på konferens@konstella.se

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.