Om Patientsäkerhets­konferensen

Konferensen vänder sig till de som arbetar med patientsäkerhetsfrågor inom landsting- och kommunal vård, privat och idéburen vård, myndigheter, akademi och näringsliv.

Konferensen vill

Ge de senaste nyheterna inom området såväl som att ge praktiska idéer och goda exempel som kan genomföras på arbetsplatsen. Tillföra ett internationellt perspektiv och ge deltagarna en vision av framtidens patientsäkerhetsarbete.
Ge deltagare olika verktyg och metoder, arbetssätt och strategier att använda i arbetet med att förebygga vårdskador

Patientsäkerhetskonferensen är unik som mötesplats där frågan hur vi gemensamt kan förebygga vårdskador och öka patientsäkerheten över organisation- och professionsgränser är i fokus. Besökarna får strategiska seminarier och inspiration samt verktyg, metoder och arbetssätt som kan omsättas direkt på hemmaplan.

Projektägare

Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting. Patientsäkerhetskonferensen har samarbete med arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Konferensen administreras av Sveriges Kommuner och Landsting samt av Konstella.

Föreläsare och deltagare

Av verksamheten för verksamheten! En stor del av konferensens seminarieprogram bygger på insända förslag från landsting, kommun, privata/idéburna vårdföretag samt akademi och organisationer vilket gör att innehållet blir trovärdig och praktiskt för deltagarna. Kända personligheter och experter kompletterar programmet. Närmare 75% av de som deltog på konferensen 2016 var från verksamma inom landstinget där de arbetar som chef/ledare eller kvalitets- och vårdutvecklare, resterande deltagare kommer från kommuner, privata och idéburna vårdgivare, organisationer, akademi och myndigheter.

Tidigare konferenser

Konferensen har genomförts 9 gånger, den startade 2003 som ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (då Landstingsförbundet och Kommunförbundet), Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag och Socialstyrelsen. Till konferensen 2016 var 19 organisationer från professionsföreningar, fackförbund, branschföreningar, arbetsgivare och myndigheter samarrangörer.

Intervjuer på vår youtube kanal

Vår nyhetsstudio fanns på plats vid konferenserna 2013, 2014 och 2016. Här intervjuas föreläsare och experter om allt ni från patientsäkerhetskultur, trycksår, läkemedelsfel, e-hälsa, ledarskap och patientmedverkan. Ni får mycket gärna visa filmerna i alla sammanhang där ni pratar om patientsäkerhet.

Nationella Patientsäkerhetskonferensens youtubekanal

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.