Vill du finnas med i vår monterutställning?

Till konferensen 2018 bjuder vi för första gången in fler aktörer att ställa ut med monter på Mötesplatsen! Har ni spännande tjänster, innovationer eller verktyg?

Bild från monter på Patientsäkerhetskonferensen

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Sveriges Kommuner och Landsting

  Sveriges Kommuner och Landsting

  SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

  Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

  Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.