Förändringar bland våra internationella talare

Tyvärr har Tamara Bucher från Mayokliniken ställt in sin medverkan. Neelam Dhingra-Kumar från WHO ersätts av Simon Feldbæk Peitersen från WHO.

bild från Viktoriahallen

Intermountain Healthcare

Från Intermountain Healthcare i USA kommer Brenda Reiss-Brennan, Gerard Brennan och Stephan Hunter för att berätta om hur Intermountains starka värdegrund där ständiga förbättringar är plattformen leder till säkrare vård. Brenda kommer även ha seminarium kring Intermountains arbete med att förändra primärvårdens arbetssätt mot ett mer teambaserat och holistiskt sätt för att bättre tidigt fånga upp patienter med måttlig depression. Gerard och Stephan kommer diskutera hur man säkrar att alla patienter får likvärdig vård enligt vårdprogrammet som de är anslutna till.

Vilans

Mirella Minkman från Vilans i Nederländerna berättar om framgångsrika modeller för samordnad vård och hur lösningen för bland annat avtal, ansvar, kommunikation och flöden kan se ut.

OECD

Ane Auraaen från OECD kommer för att prata om eknomi och patientsäkerhet. Vilka kostnader har vårdskador finansiellt, i resurser och förlorad produktivitet?

WHO

Simon Feldbæk Peitersen berättar om de globala aspekterna av patientsäkerhet och om WHOs arbete och hur det påverkar vårt arbete här i Sverige.

Mayokliniken

Tyvärr har Tamara Buechler från Mayokliniken i USA ställt in sin medverkan på Patientsäkerhetskonferensen. Anledningen är personliga skäl. I dagsläget kommer hon inte att  ersättas av någon annan från Mayokliniken.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Sveriges Kommuner och Landsting

  Sveriges Kommuner och Landsting

  SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

  Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

  Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.