Information till föreläsare

Patientsäkerhetskonferensen 2018 kommer ha över 100 medverkande föreläsare. Ni bidrar alla till att göra konferensen värdefull - varmt välkommen!

Som föreläsare och moderator får ni entré till konferensens två dagar, värde 4500 kr. Resor, boende och andra kostnader står den arbetsplats/organisation ni som föreläsare kommer från. Middag på kvällen den 19 september får även det köpas till. Vissa undantag förekommer och det är då överenskommet med projektledaren Åsa Agerbring.

Antalet föreläsare per presentation som går som föreläsare är begränsat, vanligen 1-2 föreläsare per 15 minuter.

Du fyller i namn, yrkestitel, rubrik samt nyckelord på ditt seminarium/din del av ett seminarium. Yrkestiteln ska vara talande för detta seminarium, rubriken ska vara kort, max 70 tecken och beskriva det du ska prata om på ett bra sätt. Nyckelorden kommer användas i våra sökfunktioner på webbsidan. Det går att komplettera informationen senare.

Anmäl dig som föreläsare

Tänk på det här

Det är kunnigt folk som deltar på konferensen, de allra flesta har arbetat med patientsäkerhetsfrågor i flera år och vill ha nyheter, inspiration och bra metoder/arbetssätt som de kan ta hem. Varför är arbetet viktigt? Vilket resultat har ni av ert arbete; vad fungerade och vad fungerade inte? Vad har varit viktigt att tänka på? Kan ni se några framgångsfaktorer med ert sätt att arbeta?

Lite praktiska saker

  1. Dela information om Patientsäkerhetskonferensen 2018. Varje seminariesida har egna "delaknappar" längst ner på sidan som gör det enkelt för dig att sprida info om att du föreläser på konferensen.
  2. Lokalerna. Vi håller till på Stockholmsmässan och har lokaler som rymmer från 100 upp till 2200 personer. Alla seminarier kommer att gå parallellt och omlott med varandra. Våra seminarietider är vanligen 45, 60 eller 90 minuter och då delar flera föreläsare på tiden.
  3. Schema över dagarna. Deltagarna kommer kunna välja seminarie i augusti, först därefter kan vi säga vilken lokal ert seminarium är i. Tiderna finns här på webben.
  4. Moderatorer. På vissa seminarier finns moderator som håller ihop seminariet, men på de flesta seminarier kommer vi endast ha seminarievärdar som finns med på plats, det innebär att ni kommer få en tid för er presentation helt enkelt.
  5. Möblering i seminarielokal. Möbleringen i seminariesalarna för deltagarna är biosittning, det beror på att lokalerna måste gå att kunna användas till många olika typer av seminarier och rymma många personer. Vill man ha diskussioner och bikupor går det visst att göra i dessa lokaler. Vi kommer även ha en lokal med gruppsittning för några workshops till de pass som kräver detta.
  6. Teknik i seminarierum. I varje seminarierum finns det ni behöver; dator, datakanon, högtalare, klicker med pekare, möjlighet att visa filmer samt mikrofoner (minst 4 myggor/headmickar och 2 handmickar i varje rum). Internet finns i varje lokal. Om ni behöver något annat kan det hända att vi måste ta ut avgift för detta.
  7. Er presentation (ppt). Ni tar med er er presentation på ett usb-minne och lämnar in er presentation i vår information/registrering. Vi hjälper er ladda in presentationen och kontrollerar att allt stämmer. Har ni mac-dator så ber jag er ta med er datorn. Er presentation (PPT) gör ni i formatet 16:9.
  8. Tekniker i seminarierrumen. I varje seminarierum finns tekniker och värdar som hjälper er med det ni behöver ha hjälp med. Värdar har ansvar för att släppa in deltagare samt hålla på att seminarietiden. Beroende på schemat så har du tillgång till din lokal 10 - 30 minuter innan starttid.

Ni vet väl...

... att från i år bjuder vi för första gången in fler aktörer än konferensens samarrangörer att ställa ut på Mötesplatsen, vår utställningsyta? Vill ni möta konferensens deltagarna även här?

Monterpaket för utställare

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.